top of page

* מגיל 18 בלבד

תנאים וכללים

א. המזין אינו רשאי להוסיף/לתקן/למחוק פרטים בהזמנה זו, פרט לחתימה במקומות המסומנים. חתימת המזמין מהווה אישור לכלל סעיפי/תנאי הזמנה זו.

ב. המזמין מאשר כי התרשם ומודע לסוג, איכות וסגנון השירות ולא יהיה לו עילה להפרת תנאיי הזמנה בנושא זה.

ג. עיקוב/שינוי/שיבוש תוכנית האירוע מצד המזמין ו/או גורמי המזמין ו/או נותני שירות מטעם המזמין שאינם באחריות מיסטרי / אולגה רזניק ו/או צד שלישי כלשהו (גורמי אולם אירועים למשל) לא יגרום לשינוי בתנאים הכספיים להזמנה זו, אלא אם קיבל אישור בכתב ע"י נותן השירות.

ד. באם אנשי צוות ירגישו איום/פגיעה בכבודם/פגיעה פיזית, נותן השירות רשאי לעצור עד לבירור/להפסיק את שירות/הופעה מבלי לגרוע בתנאים הכספיים להזמנה זו.

ה. שינוי מועד האירוע באישור ותאום עם נותן השירות וע"פ תאריך פנוי. במידה והמזמין שינה את תאריך האירוע והיה ונותן השירות אינו יכול לספק שירות לתאריך החדש, לא ידרוש המזמין את דמי המקדמה, אך סכום זה ייזקף לזכותו של המזמין להזמנה הבאה. מותנה במימוש עד שנתיים מתאריך האירוע המקורי.

ו. אומנים ו/או שירות כלשהו המופק ע"י נותן שירות.

   - נותן השירות אינו מתחייב לספק ללקוח אמנים/נותני השירותים ע"פ: שמם הפרטי, שם המשפחה, מוצע, צבע עיניים, צבע שיער, גובה, דת, וכדומה, אלא אם נכתב במפורש בהזמנה זו ע"י נותן השירות. כל בקשה תישקל לגופה. נותן השירות מתחייב לעשות מקסימום מאמצים למלא אחר בקשותיו של הלקוח. היה ולא הצליח נותן השירות למלא אחר בקשותיו של הלקוח מסיבות כוח עליון סביר ומוכח - ידאג נותן השירות לחלופה הולמת למחיר המשולם.

- נותן השירות רשאי לעצור/לסרב להופעה וזה לא יהווה בסיס להפרת תנאים הכספיים להזמנה זו במקרים הבאים:

   1. קור (פחות מ-21) מעלות, חום מעל 30 מעלות, גשם, חושך מוחלט, סינוור יתר, רצפה עם קונפטי, רצפה עם נוזלים/חומרים  כשלהם העלולים לגרום לפגיעה בצוות ו/או ציוד נותן השירות, חוסר אויר נקי, עישון במקום סגור ו/או הצפה בגזים מזיקים/רעילים), ו/או תנאים נוספים הבלתי סבירים לביצוע שירות המבוקש בפועל.

   2. חוסר במקום הלבשה עם תנאים נאותים ו/או מניעת שימוש במקום הלבשה נאות ע"י צד שלישי כלשהו. (למשל: שירותים או מחסן אינו מקום הלבשה נאות לצוות נותן השירות).

   3. אילוצים: מלחמה, רעידת אדמה, הצפה, אילוצים בטחונים, מקרים פלילים והתפרעויות, הפסקות חשמל, אילוצים בטיחותיים, אילוצים תברואתיים ובריאותיים.

   סיבות אלו וסיבות נוספות כלשהן העלולות לסכן את בריאותם, שלמותם, לפגוע בכבודם של נותני שרות, וכן סיבות היכולות לגרום נזק לציוד של נותן השירות, לא יהוו בסיס להפרת תנאים כספיים להזמנה זו.

ז. ביטול השירות.

   הצדדים אינם רשאים לבטל הזמנה זו לאחר חתימתה ותשלום המקדמה, למעט מקרה כוח עליון סביר ומוכח. במקרה זה יזוכה נותן השירות בגודל המקדמה בלבד. (תשלום זה ישמש כדמי פתיחה, טיפול בהזמנה, ושמירת תאריך).

   מקרי ביטול נוספים:

   - ביטול השירות תוך 14 ימים מיום אישור ההזמנה ע"י המזמין יזכה את נותן השירות ב 5% או 100 ₪ ע"פ חוק.

   - ביטול השירות ע"י המזמין שלא מגורם כח עליון סביר ומוכח יזכה את נותן השירות על פי פרוט הבא:

   - ביטול השירות בתקופה של עד 30 יום לפני תחילת השירות יזכה את נותן השירות בגודל מקדמה בלבד.

   - ביטול השירות בתקופה של פחות מ-30 יום ועד 48 שעות לפני תחילת השירות יזכה את נותן השירות ב 30% מסך ההזמנה.

   - ביטול השירות בתקופה של פחות מ- 48 שעות ועד 24 שעות לפני תחילת השירות יזכה את נותן השירות ב- 50% מסך ההזמנה.

   - ביטול השירות  בתקופה של פחות מ- 24 שעות לפני האירוע יזכה את נותן השירות במלא 100% ההזמנה.

   יום ושעת בקשה לביטול המדויקת ייקבעו ע"פ הפקס המתקבל אצל נותן השירות או מועד מדויק למסירת מכתב רשום ע"י המזמין במשרדי נותן השירות.

ח. דמי ה- ACUM זכויות יוצרים להשמעת המוזיקה, באם יתבקש ע"י האולם ו/או גורמי ACUM, ישלם המזמין.

ט.  עיקוב התשלום. עיקוב התשלום יישא פיגורים בצמוד למדד המחירים לצרכן.

י.  במקרה של מחלוקות בין הצדדים מוסכם כי יהיה זה בית משפט השלום בראשון לציון המוסמך לטיפול משפטי.

 

לקוחות נכבדים, מרגע יצירת הקשר והרבה מעבר לתאריך סיום האירוע, מיסטרי הפקות עושה את מירב המאמצים ע"מ שלקוחותינו יהיו מרוצים. לקוחות שלנו הם לקוחות המקבלים יחס חם ואישי, שירות הוגן ואדיב מעבר למצופה. אנו מאמינים כי אין פרסום טוב יותר מה"פה לאוזן". לכן, לקוחותינו חוזרים אלינו לאירועים ושמחות הבאים, וממליצים עלינו בחום. תנאים וכללים אלו נועדו להבהיר במקרים גבוליים בלבד.תודה על ההבנה ושיהיה לכם במזל!

  • YouTube Базовая Черный
bottom of page